653

Gubei Water Town & Simatai Great Wall Hiking Tour (no shopping)

495

Tiananmen Square, Forbidden City & Temple of Heaven & Summer Palace Tour

790

One-Day Mutianyu Great Wall Hiking Tour (no shopping)

695

Chinese Acrobatics Night Show

660

Peking Opera Night Show

738

Chinese Kung Fu Night Show

430

Badaling Great Wall and Ming Tombs of Changling Day Tour

790

One-Day Mutianyu Great Wall Hiking Tour (no shopping)

727

Mutianyu Great Wall & Ming Tombs of Dingling Day Tour